کتاب > دین بودایی

توضیحات کتاب

ادیان ما (Our Religions) عنوان مجموعه‌ای است که به همّت آرویند شارما (Arvind Sharma)، استاد هندی بازنشسته دانشگاه مک گیل و محقق برجسته حوزه مطالعات ادیان، گردآوری و تدوین شده و مورد استقبال جامعه علمی قرار گرفت. این کتاب هفت بخش دارد که هر بخش به‌طور مستقل به یکی از ادیان بزرگ جهان اختصاص دارد. بخشی از این کتاب با عنوان دین بودایی، تألیف ماسائو آبه (Masao Abe)، پژوهشگر مشهور حوزه بودایی، است که وی در آن کوشیده است چگونگی شکل‌گیری این دین را بیان و برخی مفاهیم کلی و اساسی آن را ذکر کند. آبه در این کتاب برخی مضامین بودایی را با مفاهیم عرفانی در ادیان دیگر مانند اسلام و مسیحیت مقایسه و جایگاه دین بودایی در جهان امروز و سهم آن در گفتگوی بین‌الادیانی را تشریح می‌کند.

جزئیات کتاب

شماره 11498
رده بندی آثار عرفان متاخر ایران
نویسنده ماسائو آبه
قیمت (تومان) 130000